8 december 2011

God sprak tot deze 6-jarige


Jordan


“Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.”  Joël 2:28 

Op een dag, afgelopen voorjaar (in het jaar 2008), waren Joan en ik lunchen met onze vrienden Chester en Jean Sharpe. Chester vertelde ons van een familie, van wie hij wist dat er iets ongewoons was gebeurd. Toen hij over de gebeurtenis begon, vroeg ik hem om het getuigenis, dat hij een week later aan mij toezond. Het was zo spannend dat ik het zo mogelijk met iedereen wil delen!
Met toestemming doe ik dat nu.

Jordan is een zesjarige jongen die hier woont in Phoenix, Arizona. Ik kreeg te horen dat hij verlegen is en niet vaak naar buiten gaat, (dat is wat het zo verbazingwekkend maakt). Om hem te beschermen tegen degenen die niet het beste met hem voorhebben, zal ik zijn achternaam niet gebruiken. Je mag weten dat het een waar getuigenis is, zoals zijn moeder het hoorde en opschreef….
 

We waren op weg naar mijn opa en oma (Jordan’s overgrootouders) om hen te bezoeken voor een lunch met de familie. In de auto met mijn man, mijn moeder, mijn zoon Jordan (van zes), en mijn jongste zoon (3 jaar), begon Jordan te praten over God...

Het eerste dat hij zei, had ál onze aandacht….

“Deze planeet zal worden vernietigd. In 2011 zullen een paar dingen gaan gebeuren”. En ik vroeg wát.Er zullen bommen komen. De legers zullen bommen op ons gooien, maar wij hebben dingen, die bommen kunnen stoppen, in de lucht, en ze dan teruggooien.”Wie gaat er bommen op ons gooien?” vroeg ik.  China”, antwoordde hij. Hoe weet hij zelfs maar iets over China? Hij is nog maar zes, dachten we. (Is hij ​​ een oorlog met China in 2011 aan het voorspellen?).
Er zullen heel veel vulkanen met vuur uitkomen, overstromingen en die draaiende dingen... hoe worden die genoemd, mama?” Ik antwoordde, "tornado's?”
Ja, tornado's...”, zei hij. 

Op dit punt hadden we allemaal kippenvel en waren onder de indruk! Toen zei Jordan, “Die insecten die er uitzien als mieren, er zullen overal veel van ze zijn, alleen zullen ze groot groeien en gezichten hebben.” (Spreekt hij over de sprinkhanenplaag in de bijbel? Maar hij weet niet dat daar sprinkhanen worden genoemd! Of praat hij over aliens?)
“Wij zullen bang zijn”, zei hij, “maar God zegt dat het ok is en we niet bang hoeven zijn. Hij vervolgde, “Er zal een leeuw met veel hoorns zijn, en met vuur dat uit zijn mond komt. Mensen zullen verdwijnen, en achtergelaten mensen zullen zijn als… huh?” (Onthutst). “Er zullen ook klonen zijn.” Klonen…..? Ik zei: "Weet je wel wat klonen zijn, Jordan?”
“Ja”, zei hij, “dat wanneer er meer dan een van dezelfde mensen zijn.”
“Wie van de mensen zullen klonen zijn?” vroeg ik?
Iedereen”, zei hij,nadat we sterven en als we naar de hemel gaan, zullen daar klonen van ons zijn, en je kunt zien, het zal binnenin je lichaam lopen, en dan zal er maar één van jou zijn.” (Sprak Jordan hier over onze ziel?)

Daarna zei Jordan, “Nadat de wereld is vernietigd, zullen de wolken naar beneden komen naar de aarde, en God zal alles op aarde weer laten groeien. God zal zeggen: ‘Bomen, groei’ en ze zullen groeien. Hij zal het alleen maar zeggen, gewoon tegen alles zeggen, om weer terug te groeien. En ze luisteren. Alles zal weer nieuw zijn. En God zal bij ons wonen op aarde. 
Wat gebeurt er met alle slechte mensen?” vroeg zijn oma.
“Zij zullen meegaan met de monsters (demonen, aliens)”, zei hij. “En de andere goede mensen (die Jezus kennen), die al dood zijn, zullen hun ogen openen en zij zullen wakker worden. Hun huid zal weer groeien en ze zullen naar boven gaan naar Jezus.”

“Hoe ziet de hemel eruit?” vroegen we.
“In de hemel zijn de straten gemaakt van goud en ze zijn glad” (waarschijnlijkglanzend’ bedoelend, dachten we). “Er zijn veel bloemen met álle kleuren, veel gele bloemen. Er zijn veel vlinders en lieveheersbeestjes.” Oma vroeg, “Wonen we allemaal in ons eigen huis in de hemel?”
Ja”, antwoordde Jordan, “maar alle huizen zullen aan elkaar vastzitten. Er zijn geen slechte mensen. Iedereen is gelukkig. De dieren gaan ook naar de hemel en ze praten. De leeuwen zijn mooi. De geiten zijn mooi. De geiten zullen slapen met de leeuwen.
Hebben we daar eten?” vroeg oma….
“Ja, er is veel eten, en je kunt alles hebben wat je wilt. De bomen praten ook. Als je een appel wilt hebben, alles wat je doet, is je ogen dichtdoen en vragen om een appel, en een appel zal komen aan de boom. Alles wat je wilt in de hemel, je doet gewoon je ogen dicht en denkt er aan en je zal het hebben. We zullen onzichtbaar zijn, maar niet voor elkaar. De andere mensen, die niet in de hemel zijn, kunnen ons niet zien. Het is net als magie.”

Wie vertelt je deze dingen, Jordan?” vroeg ik.
“Ik weet dat gewoon”, antwoordde hij. “Praat God met je en laat Hij je deze dingen zien?” vroeg oma.
“Ja”, zei hij.Hij vertelt me dat ik wensen kan doen, maar niet voor mezelf... alleen voor andere mensen. Je hoort niet voor jezelf te wensen.”

Sprak God door hem heen om te getuigen voor ons? Had hij de Heilige Geest op zich? We herinnerden ons één ding later op de avond... Voor de lunch in het huis van mijn grootouders vormden we een kring en hielden elkaars hand vast met een gebed. En mijn man en ik merkten dat Jordan slap werd en voor me op de grond viel. Hij sprong weer op, een beetje verward, en stapte weer in de kring. Misschien raakte de Heilige Geest hem aan, of misschien was dat gewoon toeval. Maar we geloven dat God mijn zoon gebruikte om ons te laten weten dat Hij echt is en dat Hij terugkomt voor de zijnen. 

Laten we nog eens kijken naar wat hij zei: ‘China zal ons bombarderen in 2011’
Ik gaf kopieën hiervan aan onze Gemeente. Iemand stuurde een kopie naar John Hagee Ministries in San Antonia, Texas. Een medewerker daar las het en antwoordde schriftelijk, dat dit zal gebeuren op het moment van Wereldoorlog III.
De bijbel leert ons dat de Aarde zal worden verwoest door brand. Het boek Openbaring zegt dat God de Aarde zal reinigen door vuur en uiteindelijke een prachtige nieuwe Aarde zal maken.

Dit zijn spannende dagen!
Jezus komt binnenkort!! 

Voel je vrij om kopieën van dit getuigenis (en alle artikelen) te maken en ze rond te sturen, vooral voor niet gelovigen, verloren vrienden, geliefden en kennissen, die Jezus nog niet kennen.
God spreekt  - Zullen wij dan luisteren?
 

Charles R. Sustar 

Vertaald: Marion